Restaurantlokaler.dk

Dette site er skabt af Lokaleportalen.dk, som er Danmarks største portal for erhvervslokaler. Send en mail til vip@lokaleportalen.dk eller ring på 25238710, hvis du vil udleje dine lokaler hurtigt.

Restaurationslokale til leje i Vanløse

290 m2 restauration eget brug i Vanløse til leje

Restaurant til leje i 2720 Vanløse

Tæt på offentlig transport i Vanløse ligger dette lejemål på 226m2 samt 64m2 kælder.
Lejemålet består af et stort opholdsrum, lille rum, toiletrum samt køkkenfaciliteter og i kælder flere små rum samt toiletrum. Lejemålet vil blive renoveret/istandsat.
Lejemålet har tidligere været brugt som restaurant.
FAKTA Lejemålet
Skjulhøj Alle 8A, st., - 2720 Vanløse
Kommune København
Region Region hovedstaden
Vejforhold Offentlig
Arealer
Etageareal total 290m2 fordelt på stueplan 226m2, kælder 64m2
Installationer m.m.
Varme Fjernvarme
Vand Offentlig vandværk
Anvendelse
Anvendelse, aktuel Restaurant Mulig anvendelse kreative erhverv.
ØKONOMI Leje
Årlig leje 464.000 kr. + moms.
Bemærkninger
Depositum
Depositum skal altid udgøre 6 måneders leje
Moms
Lejemålet er momsregistreret og der tillægges moms
Leje og øvrige udgifter som opkræves af udlejer forfalder forud til betaling.
Forbrugsudgifter
Varmeudgift á conto
Vandudgift á conto
El (anslået forbrug) betales direkte til El-leverandør
LEJEVILKÅR
Lejestart
Lejestart/overtagelse Snarest
Opsigelsesvarsler
Opsigelsesvarsel udlejer 6 måneder Opsigelsesvarsel lejer 6 måneder
Afståelse / fremleje
Afståelsesret Nej
Fremlejemål Nej
Fremlejeret Nej
Tidsbestemt lejemål Nej
Lejeregulering
Regulering af leje Lejen reguleres med nettoprisindekset, dog minimum 3 %...